อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม

บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28-30 พย.2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน ร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด