บริการพัดลมไอเย็น

บริการพัดลมไอเย็นในงานการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561 ไร่เชิญตะวัน เชียงราย By Masterkool Northern